Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

9056 3e01 500
1294 0cc1 500

warmhealer:

The V&A café is the best museum café ever

8133 abf1 500

manila-automat:

AD International, 1991

belatrix
3753 1b7c
Reposted fromGIFer GIFer viamontak montak
belatrix
4359 b980
Reposted fromGIFer GIFer viaretaliate retaliate
belatrix
Reposted fromFlau Flau viaciarka ciarka

September 10 2017

belatrix
belatrix
Mantra for Calle Libre - Austrian Street Art Festival. Wien, Austria, 2017
Reposted fromciarka ciarka

September 09 2017

belatrix
Reposted frombluuu bluuu
belatrix
3919 54de 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabluejane bluejane
4875 72a9 500

lithografos:

“There’s something pleasurable about not talking” Ingmar Bergman

September 08 2017

0814 34ae 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viabluejane bluejane

September 07 2017

belatrix
6910 3acf 500
Reposted fromFienrira Fienrira viaedhell edhell
belatrix
5139 5bdc 500
Reposted frompulperybka pulperybka

September 05 2017

belatrix
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viapanato panato
belatrix
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapanato panato
9171 c97e 500

tiredtangerine:

I Married a Monster from Outer Space (1958)

Reposted fromLittleJack LittleJack viapanato panato
belatrix
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viapanato panato
4572 8761 500

Emilie Payet, by Robert Niederl

Reposted fromnudes nudes viapanato panato
8489 0760 500

acornfriend:

adjusting

Reposted frompeekadora peekadora viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl